Om Oss


Om OssAlle Skal Hjem

God HMS planlegging i prosjekteringsfasen og oppfølging i prosjektet, er viktig i forebygging av skader og ulykker ved å sikre trygge arbeidsmetoder, samtidig som gode løsninger vil ivareta miljø på en best mulig måte.


ASH ønsker å oppmuntre ledelse og ansatte til å jobbe helsefremmende for å ivareta livskvalitet og skape arbeidsglede og tilstedeværelse. Vi ønsker at våre kunder tenker langsiktig og fremmer bærekraftige løsninger.


Vi i ASH ønsker å være med på laget for å fremme god HMS kultur der målet er at alle kommer trygt hjem.

Slik ble vi til:

 

ASH AS ble formet av Ståle Børresen og Christian Becker mens de var engasjert på Tellenes Vindpark i 2017. Etter mange samtaler om sikkerhet på anlegg, var de to overbevist om at det måtte være mulig å få øket sikkerheten. De så at det var noen tomrom som måtte fylles. ASH ble født. ASH står for Alle Skal Hjem. 18. Januar 2018 var starten et faktum.

Bygg og anleggsbransjen forholder seg stort sett til Arbeidsmiljøloven i form av Internkontrollforskriften og Byggherreforskriften.

Mellom disse forskriftene er det daglig mangelfull oppfølging. Men, man kan gjøre noe med det. Ved å endre innstillingen til de som jobber der er det mulig å unngå ulykker helt og holdent. Det er hver enkelt arbeider som utgjør den store forskjellen. Sørge for å få personell til å ivareta seg selv og hverandre er ASH sitt arbeidsområde.

Vi er tilstede, og hjelper alle til å komme hjem til sine kjære.

SHA-Koordinator

HMS Konsulent

Tore Kristiansen

Referanser

 

SHA-Koordinator

HMS Konsulent

Grethe Skaaren

Referanser

  • Måkaknuten Vindpark

  • Stigafjellet Vindpark
  • Bjerkreim Vindpark
  • Klepp kommune

 

Styret i ASH AS

Styreleder:

Roar Børresen, Stavanger Kommune på Sykkel. E-post: roar.borresen@stavanger.kommune.no
Styremedlemmer:


Christian Becker, Novaform AS. E-post: cb@novaform.no

Sveinung Jacobsen, BMI-Group. E-post: sveinung.jacobsen@bmigroup.com